Levensverzekering

Een levensverzekering afsluiten is een verstandige keuze. Hiermee zorg je voor een extraatje als je op pensioen bent, of voor een kapitaal voor je nabestaanden als je sterft. Een levensverzekering is een contract waarin je twee hoofdwaarborgen kan verzekeren. De hoofdwaarborg kapitaal overlijden geeft recht op kapitaal bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract. Het pensioenkapitaal voorziet een kapitaal op de einddatum van het contract en dit enkel indien de verzekerde nog in leven is.

We begeleiden je bij je keuze, want een levensverzekering vraagt om gedegen advies. Het type levensverzekering hangt voornamelijk af van wat je profiel als belegger is: defensief, neutraal of agressief.

Levensverzekering als belegging

Beleggen in een levensverzekeringscontract staat gelijk aan financiële bescherming voor je nabestaanden. Bij een dergelijk contract ben je als verzekeringnemer eigenaar van het contract. Als je overlijdt vóór de einddatum of in leven bent op de einddatum, geeft dat aanleiding tot een uitkering. De begunstigden worden in het contract bepaald en deze ontvangen dan de voorziene kapitalen, onafhankelijk van de duur van de belegging of van de rentevoet.

De mogelijkheden van een levensverzekering

  • Defensief: de verzekeringsbon is gelijk aan een kasbon of een obligatie waarvan de coupon niet wordt uitgekeerd, maar gekapitaliseerd aan de intrestvoet van de belegging
  • Defensief tot agressief: bij het levensverzekeringscontract gekoppeld aan beleggingsfondsen wordt de inleg omgezet in premies van een fonds naar keuze
  • Neutraal: mix van vastrentende beleggingen en een belegging gekoppeld aan fondsen
  • Verzekering gewaarborgd inkomen: vangt het verlies aan beroepsinkomsten op bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische of economische invaliditeit als gevolg
Neem contact op