Ongevallenverzekering

Een ongeval in je privé, tijdens je hobby of het sporten… de financiële gevolgen zijn soms zwaar. Van revalidatiekosten tot inkomstenverlies. Dankzij een individuele ongevallenverzekering voor jezelf en je naasten ben je zeker van een uitkering bij een tijdelijke of blijvende invaliditeit. Want als bij een ongeval niemand aansprakelijk kan worden gesteld, komt enkel het ziekenfonds tussen voor lichamelijke schade, namelijk voor de behandelingskosten en de vergoeding van de tijdelijke of blijvende ongeschiktheid. De verzekering individuele ongevallen herstelt het financiële verlies na een ongeval in belangrijke mate.

Elke maatschappij kan het tarief van de verzekering vrij bepalen, afhankelijk van de verzekerde bedragen, onderschreven waarborgen en eventuele opties.

Individuele ongevallen

Bij een arbeidsongeval of een ongeval op arbeidsweg de komt de verzekering arbeidsongevallen van de werkgever tussen voor de lichamelijke schade. Bij een ongeval tijdens je privé krijg je slechts een bepaald percentage van de mutualiteit. Als onafhankelijk makelaar zijn we goed geplaatst om de te dekken bedragen en waarborgen te bepalen, rekening houdend met eventueel door andere contracten verzekerde waarborgen. We garanderen de beste prijs/kwaliteitsverhouding voor zorgen en bescherming op korte of lange termijn, zoals hieronder beschreven.

De mogelijkheden van een ongevallenverzekering

  • Medische kosten: na tussenkomst van de mutualiteit, tot een in de polis vastgelegd bedrag en meestal na aftrek van een vrijstelling
  • Tijdelijke ongeschiktheid (TO): volgens forfait vastgesteld bij onderschrijving contract
  • Blijvende invaliditeit (BI): uitgedrukt in percentage, forfaitaire vergoeding gelijk aan het bij de onderschrijving verzekerde kapitaal, vermenigvuldigd met BI-percentage
  • Overlijden: uitkering voorziene bedrag aan de contractueel aangeduide persoon
Neem contact op