Rechtsbijstand

Het is mogelijk om een individuele rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Zo zit je goed voor juridische hulp en betaling van de kosten van een advocaat. De rechtsbijstandverzekering in België bestaat vaak uit diverse waarborgen. Denk aan de waarborg auto, privéleven, brand enz. Belangrijk om weten is dat een BA-verzekering enkel tussenkomt wanneer je de schade veroorzaakt, nooit wanneer je zelf schade lijdt. Het doel van een rechtsbijstandsverzekering is om de schade die je als verzekerde lijdt, te recupereren bij de aansprakelijke derde.

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen verdedigen je belangen in zeer uitgebreide domeinen: van echtscheiding tot fiscale geschillen, sociale geschillen enz. Wij zoeken het voor je uit.

Uitgebreide rechtsbijstandsverzekering

Als makelaar in verzekeringen garanderen we het rechtsbijstandscontract dat het beste beantwoordt aan je behoeften. We gaan tot het uiterste door te onderhandelen met experten en tegenpartijen, om een schadegeval zo snel mogelijk te regelen en een correcte vergoeding af te dwingen. Dit is dus veel ruimer dan rechtsbijstand bij een autoverzekering. De inhoud van het contract bepalen we samen. Het tarief is afhankelijk van het aantal waarborgen. Enkele zekerheden sommen we hieronder op.

De mogelijkheden van rechtsbijstand

  • Optimale dienstverlening: begroting van de schade, aantonen van aansprakelijkheid derde en administratieve bijstand
  • Strafrechtelijke verdediging in de rechtbank: enkel voor gevallen vastgelegd in de polis
  • Burgerrechtelijk verhaal: recupereren van lichamelijke en materiële schade
  • Bescherming in het geval van insolventie van derden: betaling van toekomende vergoeding
Neem contact op